Freitag, 28. Dezember 2012

Hayvan Haklarina karsi vaaz veren Yeniköy Camii Imami hk.


From: APG-AnimalrightsGermany [mailto:APG-Animalrights@t-online.de]
Sent: Wednesday, December 26, 2012 1:16 AM
To: Başkanlık Makamı (Ozelkalem); bimer@istanbul.gov.tr; bilgiedinme@istanbul.gov.tr; istanbul@ormansu.gov.tr; Istanbul İl Müftülüğü; yenibasvurular@yahoogroups.com; haytap@yahoogroups.com; dohayder@yahoogroups.com
Cc: Gazi ERDEM; Necdet SUBAŞI; Strateji Geliştirme Başkanlığı (Strateji); Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Egitim); ihokulu@diyanet.gov.tr; Hacı Ahmet BIÇAKCI; Mustafa YILDIRIM; Akif ERBAYAR; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (Atama2); otirasci@diyanet.gov.tr; Zeki ALİMOĞLU; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (Insankaynaklari); Halil Ibrahim ÖZEL; Recep SÖNMEZ; Asım KORKMAZ; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (Atama1); Kemal Hakkı KILIÇ; Mahmut Fevzi HAMURCU; Yunus AKKAYA; Abdurrahman AKBAŞ; Recep KAYA; Yüksel SALMAN; Mehmet PAÇACI; Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (Disiliskiler); Kerim BİRİNCİ; Ismail ERŞAHİN; Ferhunde ÖZMEN; Havva YAYLA; Fatma DOĞAN
Subject: Yeniköy Camii Imamı


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Von:APG-AnimalrightsGermany
Gesendet: Mittwoch, 26. Dezember 2012 00:16
An: ozelkalem@diyanet.gov.tr; bimer@istanbul.gov.tr; bilgiedinme@istanbul.gov.tr; istanbul@ormansu.gov.tr; istanbulmuf@diyanet.gov.tr; yenibasvurular@yahoogroups.com; haytap@yahoogroups.com; dohayder@yahoogroups.com
Cc: gerdem@diyanet.gov.tr; nsubasi@diyanet.gov.tr; strateji@diyanet.gov.tr; egitim@diyanet.gov.tr; ihokulu@diyanet.gov.tr; hahmetbicakci@diyanet.gov.tr; myildirim@diyanet.gov.tr; aerbayar@diyanet.gov.tr; atama2@diyanet.gov.tr; otirasci@diyanet.gov.tr; zalimoglu@diyanet.gov.tr; insankaynaklari@diyanet.gov.tr; ibrahimozel@diyanet.gov.tr; rsonmez@diyanet.gov.tr; asimkorkmaz@diyanet.gov.tr; atama1@diyanet.gov.tr; hkilic@diyanet.gov.tr; fhamurcu@diyanet.gov.tr; yakkaya@diyanet.gov.tr; aakbas@diyanet.gov.tr; rkaya@diyanet.gov.tr; ysalman@diyanet.gov.tr; mpacaci@diyanet.gov.tr; disiliskiler@diyanet.gov.tr; kbirinci@diyanet.gov.tr; iersahin@diyanet.gov.tr; fozmen@diyanet.gov.tr; hyayla@diyanet.gov.tr; fdogan@diyanet.gov.tr
Betreff: Yeniköy Camii Imamı

 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ
Hayvanların da bu dünyada var olma ve hakları korunarak yasama hakkı mevcuttur. Bu konuda gerek Kuran’ı Kerim ve gerekse  Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) tarafından kıyamete kadar geçerli hükümler getirilmiştir.
Hayvanlar da Yüce Allahın yarattığı canlılardır. Hepsinin bir var oluş sebebi vardır. Hayvanlara kötü muamele hem kanunen hem de dinen yasak olup insanlara hayvanların yaşam hakkını desteklemek tüm müslümanların ahlaki ve vicdani sorumluluğudur.
Buna rağmen 18.05.2012 tarihinde  Yeniköy Camii imamının cuma namazı sonrası ''hayvanları beslemeyin, hele ki kedileri asla beslemeyin, onlar ölülerinizi yer, hayvanların beslenmesi israftır ''  şeklinde vaaz verdiği tarafımıza iletilmiştir. Bu şekildeki bir vaaz ne yasalara, ne islamiyete ne de insanlığa yakışmamakta, toplum hayvanlara karşı duyarsızlığa ve şiddete itilmektedir.
Bu bağlamda;
1- Bu vaazda bulunan Yeniköy camii imamı hakkında soruşturma açılmasını
2-  Diyanet İşleri Başkanlığınızca yayınlanan "Hayvan Hakları" konulu genelge gereği, aşağıdaki mesajların  HUTBE de yer almasını arzu ediyoruz.
             HUTBE de yer almasını istediğimiz mesajlar:
            - Hayvanlar da Yüce Allahın yarattığı canlılardır. Hepsinin bir var oluş sebebi vardır. Onlara kotu muamelede bulunmak, taşlamak, dövmek, işkence etmek, tecavüz etmek, bağlayıp güneş altında ve yağmur altında, soğukta bırakmak günahtır.
            - Tıpkı insanlar gibi hisleri olan, canları yanan ve acı çeken hayvanları, saldırgan olarak yetiştirmek, başka insanlara zarar verir hale getirmek, onları birbiri ile dövüştürmek ve bundan para kazanmak günahtır. Horoz veya kopek dövüşleri hayvanlara acı vermesi açısından da üstlerinden kumar olarak para kazanılması da günahtır. Bunu sadece yapanlar değil seyredenler, bahis karşılığı para kazananlar da bu günahın ortağı olurlar.
            - Her yerin beton olduğu günümüz şehirlerinde bu hayvanlar su ve yemek bulmakta çok zorlanıyorlar. Sıcakta susuzluktan ve açlıktan ölen hayvanların sayısı düşündüğümüzden daha fazla. Allah rızası için onlara özellikle sıcak günlerde bir kap su bir kap artık yemek koyalım.
            - Bu hayvanlara bakan, besleyen insanlara, onların gönüllerindeki merhamet duygularından dolayı sevgi ve saygı duyalım. Hayvanları besleyen insanlara kotu davranmayalım,onlara hakaret etmeyelim.
            - Vatandaşlarımız rahatsız oldukları kedi ve kopekleri zehirleme yoluna sıklıkla gitmektedirler. Zehirlenen hayvanlar ise saatlerce kıvranarak iç organları parçalanarak ölmektedirler. Bunun vebalinin büyük olduğu, hayvanların dağlanarak damgalanmasını dahi yasaklayan, hayvanlara acı ve ızdırap çektirilmemesi konusunda kıyamete kadar geçerli hükümler buyuran Hz.Peygamberimizin sözlerinin de vaazlarda yer alması binlerce hayvani zehirden kurtaracaktır.

             Yazımızdaki konulara ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz. 

I.Marco Pannicke-Adile Pannicke
-Baskanlik-
Animal Protection Group Arbeitsgruppe für