Donnerstag, 25. April 2013

SİNOP/GÜZELKENT BELDESİ KÖPEK KATİLLERİNİN TESPİT EDİLEREK,CEZALANDIRILMASI HK.

S O N U C
Kaynak: 
Bagimsiz Hayvan Özgürlügü Aktivistleri

"5199 sayılı kanunun 6/ 1 fıkrasına aykırı olarak 9 adet köpeği öldürmesi nedeniyle 876,00 x 9 = 7884,00 TL, aynı kanunun 28.maddesinin son paragrafı gereği de öldürme fiilinin hayvan toplama, gözetim altına alma, bakım ve koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce yapılması nedeniyle de verilecek ceza 2 kat arttırılacağından 7884,00 + (7884,00 x 2) = 23652,00 TL Toplam İdari Para Cezası...." Bu basit bir matematik işlemi değil. Bu, bir canlı başına biçilen para değerinin dokuz ile çarpılması. Zehirlediler! Öldürdüler! Preslediler!

Sinop’ta Bir Belediyeye Köpek İtlafı Yapması Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulandı

Nisan 25, 2013

22.04.2013 günü mesai saatinden sonra saat 18:00 civarında bir Belediye tarafından itlaf yapıldığına ilişkin telefon ihbarı gelmiş olup; köpeklerin vurularak öldürüldüğü ve çöp arabalarıyla çöplüğe atıldığı bildirilmiştir.
...Jandarmanın yaptığı ilk incelemede çöp arabalarının birinde 3 adet (biri sahipli olmak üzere) öldürülmüş köpek tespit edilmiş ve olayla ilgili tanık ifadeleri alınarak şüpheli olan belediye görevlisi ile Belediye Başkanının bilgisine başvurulmuştur.

Belediye görevlisi 4 adet başıboş dolaşan ve halkın şikayet ettiği köpeği Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda iğne ile bayıltarak belediye sınırları dışında boş bir araziye getirip bıraktıklarını söylemiş. Ayrıca sahipli olduğu iddia edilen köpeğin bir tanesinin tasması ve küpesinin olmadığını ve tehlike yaratacak köpek olduğundan aynı işlemi o köpeğe de uyguladıklarını beyan etmiştir.

Belediye Başkanı ise ifadesinde belde içerisinde birçok köpeğin başı boş olarak dolaştığını, halkın sürekli olarak şikayet ettiğini, köpeklerin çoğalarak tehlike yarattığını ve kuduz hastalığı çıkma ihtimaline karşı halkın zarar görmemesi için başıboş köpeklerin toplatılıp beldeden uzaklaştırılması için görevlilere talimat verdiğini söylemiştir. Daha sonra Sinop İli Hayvanları Koruma Derneğinden şikayet geldiğinden itlaf işlemini durdurma talimatı verdiğini, işlemde hayvanlara zarar verme kastı olmadığını faaliyeti bayıltıcı iğne yöntemi kullanarak yaptıklarını, öldürme kasıtlarının olmadığını, vatandaşların zarar görmemesi için bu işi yapıklarını, itlaf yapmadıklarını beyanlarına eklemiştir.

24.04.2013 günü belediye çöplüğünde yapılan inceleme sonucunda ise sahipli olan köpekle birlikte toplam 9 adet köpeğin çöplükte öldürülmüş ve atılmış vaziyette olduğunu tespit edildi. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede çöplükteki köpeklerin etraftaki çöplerle birlikte yakılarak yok edilmeye çalışıldığı da tespit edilerek kayıt altına alındı.

Yapılan olay yeri inceleme, araştırma ve ifade tutanaklarında adı geçen Belediye Başkanlığı tarafından 22.04.2013 tarihinde toplam 9 adet köpeğin (1 adeti sahipli olmak üzere) uyuşturucu tüfekle vurularak öldürüldüğü ve çöp arabalarıyla taşınıp çöplüğe atıldığı tespit edilmiş olup belediyeye 5199 sayılı kanunun 6/ 1 fıkrasına aykırı olarak 9 adet köpeği öldürmesi nedeniyle 876,00 x 9 = 7884,00 TL, aynı kanunun 28.maddesinin son paragrafı gereği de öldürme fiilinin hayvan toplama, gözetim altına alma, bakım ve koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce yapılması nedeniyle de verilecek ceza 2 kat arttırılacağından 7884,00 + (7884,00 x 2) = 23652,00 TL Toplam İdari Para Cezası nın Belediye Başkanlığına verilmesine ilişkin idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiş ve mülki amir imzasına sunulmuştur.

Haber Linkleri

http://haber.stargazete.com/guncel/sinopta-kopek-katliami/haber-748114http://www.posta.com.tr/turkiye/HaberDetay/Once-oldurduler-sonra-preslediler-.htm?ArticleID=174030

http://haber.mynet.com/sinopta-kopek-katliami-691519-yasam/

http://yurthaber.mynet.com/detay/sinop-haberleri/sinopta-kopek-katliami/832193

http://www.akithaber.com/sinopta-kopek-katliami_h112938.html

http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/844418-sinop-ta-katliam

http://www.memuruz.net/sinopta-kopek-katliami/

http://www.memuruz.net/sinopta-kopek-katliami/

http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=radikaldetayv3&articleid=1130894&categoryid=77

D I L E K C E M I Z


http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=radikaldetayv3&articleid=1130894&categoryid=77

Von: APG-AnimalrightsGermany [mailto:APG-Animalrights@t-online.de]
Gesendet: Donnerstag, 25. April 2013 10:11
An: 'guzelkentbld@ttnet.net.tr'; 'sinop@meb.gov.tr'; 'sinop@sinop.gov.tr'; 'sinop@ormansu.gov.tr'; 'sinop@egm.gov.tr'; 'sinopmuf@diyanet.gov.tr'; 'bilgi@sinoptarim.gov.tr'; 'bimer@basbakanlik.gov.tr'
Betreff: ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINA: 
SİNOP/GÜZELKENT BELDESİ KÖPEK KATİLLERİNİN TESPİT EDİLEREK,CEZALANDIRILMASI HK.
Wichtigkeit: Hoch
 Sayin Ilgililer,


internet ortamindan tarafimiza ulasmis olan kampanya nin metninden Sinop'un Türkeli Ilcesi, Güzelkent Beldesinde sokak hayvanlarinin zehirlenerek öldürüldügünü ögrenmis bulunmaktayiz. Kampanya linki asagidadir:


Kampanyada belirtilmis olan istemlere Almanya da kamu yararina calisan "Animal Protection Group Arbeitsgruppe für Tierrechte e.V." Dernegi ve üyeleri  katilmaktadir.Metin:Geçen Pazartesi (15.04.2013) tarihinde Sinop'un Türkeli İlçesi’ne bağlı Güzelkent Beldesi’nde, sahipli ve sahipsiz 15 köpek zehirlenerek öldürüldü. Bu insanlık dışı davranış böyle de son bulmadı.

Köpeklerin cansız bedenleri presli (sıkıştırmalı) çöp kamyonuna atıldı.

Her canlı acı çekmeme hakkına sahiptir. Bu yapılanlar insanlık dışıdır.

Öldürülen sahipsiz hayvanlar ile ilgili olarak;H.K.K. md.6 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüğe aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirildiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmesini, itlaf edip, öldüren/öldürten belediye yetkililerine H.K.K. md.6/1 sahipsiz hayvanların öldürülmesi kesin olarak yasaklayan maddeye istinaden para cezası verilmesini,H.K.K. md. 6/4 ile belediyeler için öngörülen bölgelerinde bulunan sahipsiz hayvanları korumak yükümlülüğünü yerine getirmediği, bölgesindeki sahipsiz hayvanlara yönelik böyle bir katliamı engelleyemediği için yine H.K.K. md. 28/c uyarınca idari para cezasına tabi tutulmasını talep eder;

Olaya uygulanacak olan hükümler olarak;1. Araştırmanın sonucuna göre itlafları gerçekleştiren Sinop Belediyesi ise Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Cezalar MADDE 28. - Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası.2. Araştırmanın sonucuna göre, bu katliamları gerçekleştiren Belediye değil de, bir/birkaç şahıs ise h.k.k. madde 14/a, h.k.k. m. 28/k hükümleri uygulanır, Gereği ve Sahipli hayvanlarla ilgili olarak ise;TCK nın 151/2 maddesine göre mala zarar verme suçu oluştuğundan ve sanık/sanıkların asgari 4 aydan başlayan hapis cezası ile cezalandırılmasını ve durumun adli sicil kaydına işlenmesini, Mala zarar verme MADDE 151. “(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır” maddesi gereği suçluların tespit edilerek yukarıda belirtilen kanun maddelerine istinaden cezalandırılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Gereğinin yapılmasını, konunun TCK da düzenlenen ön ödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu, öldüren kişi yâda kurumlar hakkında soruşturma açılmasını, birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınarak sayın mahkemeye dava açılarak ivedilikle soruşturmaya başlanılmasını talep ederim.Saygılarımla,

Dipl.Ing. MBA Ingo Marco Pannicke

Baskan

Animal Protection Group Arbeitsgruppe für Tierrechte e.V. 

K ü n y e:

Almanya'da kamu yararina calisan, kar amaci gütmeyen, resmi kayitli hayvan haklari dernegidir.   Dernek Resmi Kayit No. VR 568 /08.11.2001 Bitterfeld Asli Mahkemesi Kamu yararliligi Kayit No.113/142; tarih 06.08.2001

Alman Hayvan Koruma Yasasi §11 e istinaden bagli oldugu Veteriner Müdürlügü Landkreis Bitterfeld Sachsen Anhalt- Almanya Adres: Ignatz Stroof Strasse 8, 06749 Bitterfeld

Tel: 0049.-3493.605476

e-Mail: APG-Animalrights©t-online.de

Mittwoch, 24. April 2013

Bitlis-Öldürülmekle tehdit edilen rehabilite edilmis köpekler hk.

Von: APG-AnimalrightsGermany 
[mailto:APG-Animalrights@t-online.de]
Gesendet: Mittwoch, 24. April 2013 11:18

 An: 'bitlis@bitlis.gov.tr'; 'bitlis@ormansu.gov.tr'; 'bitlisozelkalem13@hotmail.com'; 'fehmi.alaydin@gmail.com'; 'bitlisbis@egm.gov.tr'; 'bitlismuf@diyanet.gov.tr'; 'bilgi@bitlistarim.gov.tr'; 'bitlis@meb.gov.tr'; 'bilgiedinme13@jandarma.gov.tr'; 'jandarma@bitlis.gov.tr'; 'bimer@basbakanlik.gov.tr' 

Betreff: ÖLDÜRÜLMEKLE TEHDİT EDİLEN REHABİLİTE EDİLMİŞ KÖPEKLER

 T.C. Bitlis Valiligine, 

asagidaki haber tarafimiza Sn. Dr. Damla Sahin tarafindan internet kanali ile ulasmis bulunmaktadir. Almanya'da kamu yararina calismakta olan "Animal Protection Group Hayvanhaklari Calisma Grubu Dernegi" adina asagida ki istemlere aynen katilmaktayiz. 

 Bitlis Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinde rehabilite edilen köpekler küpelenerek Belediye ekipleri tarafından 5199 sayılı yasa gereği alındıkları yere bırakılmaktadır. Ancak Kömüs mahallesi mesire alanı etrafındaki vatandaşlar ''köpekleri ya buradan alırsınız ya da onları vurarak öldürürüz '' diyerek gönüllüleri tehdit etmektedirler. Oysa ki 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek, onları öldürmek suctur. Bu bağlamda; 1- Orman ve Su işleri müdürlüğünce Kömüs mahallesi başta olmak üzere muhtar, ev ve sitelerde 5199 sayılı yasa ile ilgili yazılı ve görsel bilgilendirme çalışması yapmasını 2. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesinin, bu bölge başta olacak şekilde hayvanları koruma kanunu hakkında topluma bilgilendirme yapmasını, cezaları da iceren uyarıcı brosürler dağıtmasını, 3. Müftülüğün, hayvana uygulanan vahsetin dinen de gunah olduguna genel olarak tum sehirde ve o mahallede ki camilerde ki vaazlerde yer vermesinin sağlanmasınıtalep ediyoruz. Müracaatımıza iliskin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve m üsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Ingo Marco Pannicke 
Baskan 
Animal Protection Group Arbeitsgruppe für Tierrechte e.V.

K ü n y e

Almanya'da kamu yararina calisan, kar amaci gütmeyen, resmi kayitli hayvan haklari dernegidir. Dernek Resmi Kayit No. VR 568 /08.11.2001 Bitterfeld Asli Mahkemesi 
Kamu yararliligi Kayit No.113/142; tarih 06.08.2001 
Alman Hayvan Koruma Yasasi §11 e istinaden bagli oldugu Veteriner Müdürlügü Landkreis Bitterfeld Sachsen Anhalt- Almanya 
Adres: Ignatz Stroof Strasse 8, 06749 Bitterfeld 
Tel: 0049.-3493.605476
e-Mail: APG-Animalrights©t-online.de 
Webwww.animalprotectiongroup.de