Donnerstag, 26. Juli 2012

Foca Barinagi- sahipsiz hayvanlarin durumu hakkinda Dohayko yazisina katilimdir

Foca Barinagi- sahipsiz hayvanlarin durumu hakkinda Dohayko yazisina katilimdir
Sayı,tarih..5.06.2004
Konu..Barınak
T.C.İzmir Valiliği'ne

Foça  Belediyesi Hayvan Barınağı,  gerek Çevre ve Orman Bakanlığının ve gerekse İçişleri Bakanlığının sokak hayvanı sorununun çözümü konusundaki genelgelerine  aykırıdır.
Ayrıca halen Foça’da, sahipsiz hayvanların gizli biçimde katledildiği bilinmektedir.
T.C İçişleri Bakanlığının, B050MAH0650002/ 80 442, 2004/75  sayılı ve 9.4.2004 tarihli VALİLİKLERE yolladığı genelgenin, 6 numaralı  “Çevre, Sağlık ve İşyeri Ruhsatlandırma İş ve İşlemleri” maddesinde şu ibare aynen yer almaktadır:
“Diğer yandan sokaklarda başıboş dolaşan hayvanlar hem kamu sağlığını tehdit etmeleri hem de İNSANİ nedenlerle çözümlenmesi gereken önemli bir SORUN niteliğindedir. Esasen bu konuda Hayvan Hakları Bildirgesi ile Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde, bakanlığımızın  26.02.2003 tarih ve 410  sayılı genelgesi ile belediyelere ve diğer ilgili kurumlarca bazı tedbirlerin alınması öngörülmüştür. Bu bağlamda belediyeler tarafından, özellikle HAYVAN BARINAKLARI yapılması ve insanlık dışı yöntemlerle İTLAF yapılmaması istenmiştir. Bu hususta söz konusu genelgemiz ile diğer mevzuata riayet edilmesi önem taşımaktadır” denmektedir.
Bu madde de açıkça, hayvanların vurulma, zehirlenme, barınaklara toplanıp açlık, susuzluk ve hastalıkla ölüme terkedilmesi gibi İNSANLIK SUÇU OLAN ve A B ye aday bir ülkeye yakışmayan durumların OLMAMASI gereği belirtilmiştir.
Ayrıca İçişleri Bakanlığının diğer genelgelerinde, bu konuda
GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA işbirliği yapılmasının önemi de belirtilmiştir.
Bu genelge MÜLKİ İDARELERE önemli bir sorumluluk vermiştir.
İzmir ve ilçelerinde bulunan Hayvan Barınaklarının kötü koşullarda olması ve Sokak Hayvanlarının acımasızca TOPLANANIP  sonra da gözlerden uzak biçimde YOKEDİLMESİ, İzmir Valiliği ilgili birimlerinin bu konuda GENELGELERİ uygulamadığı, GÖREVİNİ İHMAL ETTİĞİNİ göstermektedir.
Sokak hayvanı çözümünün MÜLKİ İDARELERİN denetim ve yönetiminde MAHALLİ İDARELERE verildiği, özellikle İZMİR’ de GÖZARDI edilmektedir.
Valilik makamının böylesine İNSANİ, AHLAKİ ve VİCDANİ yaklaşım gerektiren bir konuda, BÖYLESİNE duyarsız kalmasını, biz gönüllü kuruluşlar ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKMEKTEYİZ.
İzmir ilindeki başta MÜLKİ İDARE olmak üzere, tüm kuruluşları bu CANLILARIN KATLEDİLMESİ konusundaki İNSANLIK SUÇUNA daha duyarlı olmaya ve göreve davet ediyoruz.